top of page

               VÄGRAPPORT                         


Det har blivit många och djupa "potthål" på våra grusvägar efter den senaste regniga period!

O.B.S.

Under påskveckan kommer vi att åtgärda dessa skador. Hyvling av vägarna går inte att utföra med något bra resultat som väderleken är nu. Så fort de kan utföras kommer detta ske. Arbetets utförande kan variera, vi grusa först och kör med väghyvling efter att detta har utförts. Ibland kan det ske i omvänd ordning eller enbart väghyvling. Men alla grusvägar kommer att damm bekämpas som tidigare år, kg per km kan variera, men den ökning av damm bekämpning som vi utfört under några år har givit en hårdare vägyta och där med ett mindre antal potthål 

 

Kör försiktigt!

Denna typ av information kommer jag att lägga ut i fortsättningen

under denna sida "vägrapport"!

 

Vi önskar Er ett fortsatt bra år 2023!

 

 

​Kommande arbeten under våren och sommaren.

Vägskyltar med vägens nummer, en bokstav för typ av vägmaterial, B=belagd väg, G=grå grus och D=svart grus (diabas) kommer att färdigställas under jan. månad 2023. Det kommer att kompletteras under våren längden på vägen.

På vägkartan är det markerat vilken typ av material som användes på våra vägar med ovanstående bokstäver B, G eller D.

Till våren utför vi sopning av belagda vägar och under sommaren laga skador på belagda vägar.

Alla grusvägar hyvlas och de vägar som behöver grusning, där utföres detta. Svart grus (diabas användes på vissa vägar där vi har problem med vägbanan. Övriga grusvägar använder vi gråbergs krossat grus.  

Alla grusvägar utföres  det dammbindning på enligt tidigare år, men med större mängd för att få en fastare vägbana.

Vi kommer att söka särskilt bidrag till några vägtrummor. Underlag för förstärkningsarbeten för vägarna Hyltetorp och Köp - Ryd samt för ny beläggning, skall sedan söka bidrag på det som vi kan få bidrag till för att lägga upp en plan på denna typ av underhåll.

Vi tycker att Trafikverket skulle också lämna bidrag till omläggningskostnaden, men så är det inte idag. Jag har som ordförande tillskrivet trafikutskottet, infrastrukturdepartementet och riksdagsmän från länet för att denna fråga bör få en annan lösning för belagda vägar där inte trafikmängden uppnår till bidragsnivån. 

bottom of page