top of page

               VÄGRAPPORT                         


De planerade underhållsarbeten som skulle göras under våren är klara. Torkan har ställt till det när det gäller grusvägarna.

 Vi har fått tvättbrädevägar, dammbindningen har inte blivit bra på grund av uteblivet regn. Vi hoppas när det nu kommer, 

det regnar nu när jag sitter och skriver detta den 16 juni kl. 17.30, att detta blir bättring med vägdammet,

tvättbrädevägarna måste bli riktigt genomfuktiga om vi skall köra med väghyvel, annars bli det än värre.

Lagning av skador på belagda vägarna är klart, sedan har vi flikning av andra skador som kommer att utföras i slutet av

juni- eller i början av augusti månad, slitlager skall läggas där hjulen går av den belagda vägen Grönhult - Källhult,

kommer att utföras i år, det får inte vara för höga temperatur när dessa arbeten skall utföras.

Kantslåtter kommer som vanligt att utföras när det är lämpligt och inte det kan orsaka bränder.

Vi kommer att föra samtal med Naturskyddsföreningen att bevara vissa delar från kantslåtter, dessa samtal

kommer att ske under detta år.

Vi i VTEV AU ÖNSKAR EN SKÖN OCH TREVLIG SOMMAR MED LITE REGN OCH INTE NÅGRA ÅSKOVÄDER.

 

Kör försiktigt!

Denna typ av information kommer jag att lägga ut i fortsättningen

under denna sida "vägrapport"!

 

 

​Kommande arbeten under våren och sommaren.

Vägskyltar med vägens nummer, en bokstav för typ av vägmaterial, B=belagd väg, G=grå grus och D=svart grus (diabas) kommer att färdigställas under jan. månad 2023. Det kommer att kompletteras under våren MED längden

på vägen.

På vägkartan är det markerat vilken typ av material som användes på våra vägar med ovanstående bokstäver B, G eller D.

Till våren utför vi sopning av belagda vägar och under sommaren laga skador på belagda vägar.

Alla grusvägar hyvlas och de vägar som behöver grusning, där utföres detta. Svart grus (diabas användes på vissa vägar där vi har problem med vägbanan. Övriga grusvägar använder vi gråbergs krossat grus.  

Alla grusvägar utföres  det dammbindning på enligt tidigare år, men med större mängd för att få en fastare vägbana.

Vi kommer att söka särskilt bidrag till några vägtrummor. Underlag för förstärkningsarbeten för vägarna Hyltetorp och Köp - Ryd samt för ny beläggning, skall sedan söka bidrag på det som vi kan få bidrag till för att lägga upp en plan på denna typ av underhåll.

Vi tycker att Trafikverket skulle också lämna bidrag till omläggningskostnaden, men så är det inte idag. Jag har som ordförande tillskrivet trafikutskottet, infrastrukturdepartementet och riksdagsmän från länet för att denna fråga bör få en annan lösning för belagda vägar där inte trafikmängden uppnår till bidragsnivån. 

bottom of page