top of page

Rapport från årsmötet

David Johansson, vägnämndens ordförande valdes till ordförande för kvällens årsmöte med VTEV.


AU

Ordförande Nils-Gunnar Skoglund Övdens Backe 1, omvaldes på 4 år .

AU-ledamöterna Bengt Svensson Ekesgård och Kent Petersson, Torhult, omvaldes på 4 år.

AU-suppleanterna Birger Axelsson, Hyltetorp  och Ingvar Karlsson, Skulatorp, omvaldes på på 4 år 

AU-suppleanten Nils-Göran Ragnarsson, Kull, nyval på 4 år.


Valberedning

Örjan Riis Örjanstorp, sammankallande, omval på 4 år.

Kent Williamsson Skulatorp, Ramnagård, omval på 4 år.

Jan-Åke Agnesfeldt Långasten, Myrelund 1, nyval på 4 år.
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2019 - 2022


bottom of page