Västra Torsås Enskilda vägar 

Klicka här för att redigera underrubrik

Övdens Backe den 4 sept. 2020

Till ägarna av väg Stockhyltan och Horsahkulla


VTEV

Äntligen blir det utfört!

Stockhyltan.

Vi börja arbetet med beläggning av eran väg den 7 sept. och arbete beräknas vara klart den 8 eller 9 sept. Vägen är inte helt avstängd, men det kan ta längre tid att köra.

Horsakulla.

Vi börja arbetet med beläggning av eran väg från Horsakulla till väg mot Hjärpalyckan den 8 sept. och arbete beräknas vara klart den 9 eller 10 sept. Vägen är inte helt avstängd, men det kan ta längre tid att köra.


Nils-Gunnar Skoglund

Ordf. för VTEV

Nils-Gunnar Skoglund

Nybygden Övdens Backe 1

342 53 LÖNASHULT

Mobil 076 855 70 18

E-postadress [email protected]

Hemsida: www.vastrtorsasenskildavagar.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Övdens Backe den 24 augusti 2020

Vi har börjat röja buskar där det hänger ut mot vägen, vi har startat med vägen Torne - Hulevik, vi kommer att kolla upp alla vägar med detta problem och åtgärda detta. 


Beläggningen av vägen från Horsakulla till vägen mot Hjärpalyckan kommer att starta upp vecka 36 enligt den plan vi har nu och därefter kommer spårläggning att ske på vägen Stockhyltan. Vi återkommer med mera bestämt datum. SOS, skolbuss och hemtjänst kommer att kontaktas, till Er som bor utmed ovannämnda vägar kommer att få ett meddelande i Er brevlåda.


Övdens Backe den 19 augusti 2020  


Till

Ägarna av väg Stockhyltan


Svevia kommer att påbörja arbetet med förstärkningen av beläggningen den 20 augusti 2020.

Det som först kommer att ske är knackning av stenar i beläggningen och provisorisk lagning av hålen.

Reparationsbeläggningen kommer att ske någon gång mellan den 1 – 15 sept. 2020, jag kommer senare att meddela datum när detta starta upp.

Skyltning kommer att sättas upp av Svevia.

Ni får gärna ringa upp mig eller sända e-post för frågor.

Mina kontaktuppgifter finns längst ned på detta meddelande.

Jag kommer att lägga ut information på vår hemsida under dagen och när det händer någon på denna väg.

www.vastratorsasenskildavagar.com

Med hälsningar

Nils-Gunnar Skoglund

Ordf.

Västra Torsås Enskilda vägar

Mobil nr: 076 855 70 18

E-postadress: [email protected]

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Sopning av belagda vägar som lagats "flikning" asfaltsklister och flis kross sker måndagen den 23 aug. 2020.

Klicka här för att redigera text