Västra Torsås Enskilda vägar 

Klicka här för att redigera underrubrikTill berörda ägare av vägar som ingår

VTEV I enskilda vägar i Västra Torsås.


Vi kommer att börja hög röja våra enskilda vägar från den 16 dec. 2019.


Ni som har buskar o träd vid era tomter som är intill huset och vill att vi inte skall ta för mycket, hör av er till undertecknad, så att jag kan meddela detta till entreprenören som utför detta arbete.

Vi kommer under våren också att utföra kantskärning för att få bättre vattenavrinning av vägbanan, och där efter utför vi hyvling av vägen, grusa och damm bekämpning. Vi kommer att se över vägtrummor och lägga ned nya trummor där det finns mycket vatten intill vägen.

M-skyltar har bytts ut, detta arbete kommer att fortsätta under 2020 på de vägar där det inte är klart samt ortsnamnsskyltar som är skadade eller är dåliga kommer att bytas ut under 2020.


Med hälsningar

Nils-Gunnar Skoglund

Ordf. för Västra Torsås Enskilda vägar

                                                                          Nybygden, Övdens Backe 1, 342 53 LÖNASHULT

                                                                         

                                                                          Mobil nr: 076 855 70 18

                                                                          E-postadress: [email protected]