Västra Torsås Enskilda vägar 

Klicka här för att redigera underrubrik

Vårarbetet på våra enskilda vägar har start upp med maskinsopning för en månad sedan av våra belagda vägar samt lagning av skador.
Veckan 19, 10 maj - 16 maj börja vi hyvling av grusvägar och därefter grusning där det behövs.
Väg Möcklehult kommer vi att grusa med diabas, vi har provat det på några vägar 2020 och det har utfallit bra.
Dammbindning kommer att ske direkt efter grusningen. Vi kommer att öka på mängden för att få en hårdare väg yta och som bör ge mindre hålbildning.
Vi kommer att utföra flikning av belagda vägar, man spruta på asfaltsklister och sedan spruta på med singelgrus där vi tidigare har lagat beläggningsytor och där det har blivit sprickor i beläggningen, efter några veckor sker maskinsopning för att få bort överflödigt material. 

Vi håller på att bilda vägföreningar för på varje vägnummer. Det startade upp med vägen Gunnarås nr 18280 den 4 maj. Vägarna kommer att skötas som tidigare av Västra Torsås Enskilda vägar, men när alla vägar har sin vägförening så har vi en samtalspartner för alla våra vägar. Anledningen till denna nyordning är att vi får pengar från kommunen och Trafikverket. Kommunen kommer att kräva in en redovisning från samordningen av vägföreningarna, alltså för vår räkning Västra Torsås Enskilda vägar, som lämnar in en verksamhetsberättelse med tillhörande bilagor efter varje verksamhetsår. För åren 2019 o 2020 kan Ni se uppe i menyn.
Arbetet med bildandet av alla vägföreningar kommer att vara klart innan det år är slut.
Sedan kommer det ett allmänt informationsmöte om hur fortsättningen kommer att se ut om inte coronan sätter stopp för det.