Västra Torsås Enskilda vägar 

Klicka här för att redigera underrubrik

Rapport den 10 maj 2020.
Vi har någon väg kvar angående kantskärning, den kommer att åtgärdas under hösten 2020.
Grusning pågår och kommer att avslutas under kommande vecka 20. 
Saltning kommer att utföras igen om det behövs. 
Det kommer att sättas upp varningsskyltar för korsande väg samt stopplikt på Torne vägen mot Hulevik innan man korsa eller kör ut på vägen från Lönashult till Hulevik. Vi kommer att kontakta Trafikverket också för skyltningen till Trollberget, det finns också andra saker som jag kommer att ta upp med dom i underhåll av väganslutningar till våra enskilda vägar och skyltning!
AU kommer att träffa ägarna av vägen Åmanstorp och Skulatorp en kväll i juni månad för att informera om underhållet på dessa vägar. Det kommer att ske med ägarna för vägen Hjärpalyckan under året också .
Vi hade ju tänkt ha ett informationsmöte i mars månad, men som läget är nu, så får vi vänta till coronan har lugnat ned sig.

Jag tillönskar alla vägägarna en skön och trevlig sommar!
Nils-Gunnar Skoglund
Ordf.
.....................................................................................................................................................................................
O.B.S.
Vi avbryter allt arbete på våra enskilda vägar i Västra Torsås med anledning av att det ryker och dammar alldeles för mycket. 

Saltning och vattning kommer att starta upp nästa vecka 18. Alla vill få samma sak utförd nu!

När vädret stabilisera sig så kommer vi att slutför kantskärningen. Hyvling och grusning kommer att utföras när det lämpligt.

Lönashult den 21 april 2020
Nils-Gunnar Skoglund
Ordf.
Västra Torsås Enskilda vägar Mobil 076 855 70 18