top of page

KALLELSE

Kallelse till årsmöte

för

Västra Torsås Enskilda vägar, VTEV

Datum: Onsdag den 30 november

Tid: 19.00

Plats: Hynnenäs Bygdegård

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM

Ordförande har ordet

Fika

Årsmöte

O.B.S.

Vi önskar att Ni anmäler Er som kommer till årsmötet, så alla får fika, senast den 28 november. Tack!

Det kan du göra på mobilnummer 076 855 70 18, SMS eller på 

e-postadress: vt.enskilda.vagar@gmail.com


Handlingarna kan Ni se på vår hemsida: www.vastratorsasenskildavagar.com efter den 18 nov. som kommer att behandlas på årsmötet.


På årsmötet finns samma handlingar utskrivna.


Västra Torsås den 15 november 2022

Nils-Gunnar Skoglund

Ordf./VTEV

 4   

bottom of page