top of page

Historik


Det har gått ca 70 år sedan Västra Torsås Enskilda vägar startades upp att ta hand om vissa enskilda vägar med ekonomiska stöd av bidrag från staten.

Verksamheten styrs av ett AU som väljs var fjärde år, som kommunalnämnder utses. De dagliga besluten tages av AU-ordföranden.

Första ordföranden var Johan August Gustavsson, Hulevik, sedan kom Ragnar Johansson, Kull, Göte Petersson Grönhult, Bernt Severinsson, Torsås by och Ture Petersson, Långhult och idag är det Nils-Gunnar Skoglund, Övdens Backe som innehar detta uppdrag.

Under en längre tid hade vi lastbil, snöplog, sandaggregat, väghyvel, kantslåtteraggregat, maskinborste till traktor för belagda vägar. Ragnar Svensson, Håldala körde och utförde detta underhåll på våra vägar och maskiner tillsammans med Gustav Nilsson, Långhult, sista maskinföraren var Rolf Gunnarsson, Finnanäs. Alla maskiner har avyttrats, det vi har kvar, är en maskinborste och bilsläp. Idag inköpes övriga tjänster av utomstående entreprenörer. Anledningen till att vi inte har egna maskiner i den omfattning som tidigare, är att man inte får några statliga bidrag för att hålla en egen maskinpark. Det statliga bidraget täcker idag inte 100% av kostnaderna, det bidrag vi får från kommunen gör att vi får ca. 90% för vad det skulle kosta att underhålla vägarna, därför får vi spara undan pengar när det är mindre med snöröjning och halkbekämpning.

Betalning av fakturor och ekonomisk redovisning tillhandahålles av Alvesta Kommun samt finns det en Vägnämnd där kommunens enskilda vägars ordförande träffas och beslutar om övergripande åtgärder som berör alla våra fem enskilda vägföreningar.

Nils-Gunnar Skoglund

3

bottom of page