Västra Torsås Enskilda vägar 

Klicka här för att redigera underrubrik

Pågående arbeten och arbeten som är klara för året.
Mötesplatsskyltar har börjats bytas.
Rotorslått av vägkanter är klart för året.
Avtal för snöröjning är klar. Grusavtal för ett år är klart.
Väghyvling kommer att ske på de vägar som behöver detta innan vintern och någon grusjustering.
Väg Stockhyltan har vi fått extra bidrag från Trafikverket och som kommer att rustas upp under våren, det blir försent i höst att utföra arbetet. Vi kommer kantskära vägen och hög röja så att arbete kan starta så fort det finns möjlighet till våren. 

Väg Horsakulla till Ebbön skulle beläggas i höst, men vi måste lägga ned en vägtrumma, d
ärför utföres beläggningen till våren 2020.

Vägtrumma kommer att läggas ned vid Tärningatorp och Almedalen samt förstärkning av väg del Finnanäs och Ängaholm, kostnaden för detta har vi fått extra bidrag från Trafikverket.
Dessa arbeten är nu klara.

Vi kommer att undersök om det går att leda av regnvatten i Ramnabergs backarna och åtgärda detta till nästa år.  
Detta arbete är nu utfört, så få vi se om det hjälper med de åtgärder som är
 vidtagna.

Hög röjning har påbörjats på våra vägar.
Kantskärning kommer att påbörjas under våren och där efter utför vi hyvling av vägen, grusa och damm bekämpning.