Västra Torsås Enskilda vägar

.

Stormen och våra grusvägar.

Stormen som drog in under lördagseftermiddagen och pågick till söndagseftermiddagen, ställde till det med att en del träd fälldes över våra enskilda vägar.

På söndagsmorgonen så påbörjade vi uppröjningsarbetet och som av slutades vid kl. 13.00, efter denna tid har det fallit ytterligare träd som vi tagit bort.


När det gäller hålor i körbanan så har det i år varit i större problem än det bruka vara vid denna årstid. Vädrets makter kan vi inte göra något åt, vi har utfört några mindre lyckade insatser. Vecka 5 2022 kommer vi att utföra nya hålfyllnader och lätthyvla om inte vädrets makter ställer till det igen


Årskrönika och tillbaka blick på det gångna året 2021 och samtidigt redovisa det vi tänker göra under 2022.

Jag skriver lite om det sista dagarna på år 2021, som blev ett besvärligt väglag och svårt att få fram halkbekämpning i rätt tid, det går ju inte att vara på alla vägar samtidigt, men när man nu titta ut genom fönstret så är markytan grön, så nu är det bara att vänta in nästa snöfall.

 

Jag har observerat buskörning på våra enskilda vägar, sladdat ned i vägkanterna och så upp på vägen igen och sladdat ned den andra sidan. De som håller på med sådan verksamhet på våra vägar skall inte ha körkort. Jag har ett bättre förslag, sök Er till motorklubbarna och kör rally på avlysta vägar. Jag personligen gilla motorsporten och har arbetat med att hjälpa till med att arrangera motortävlingar i mer än 50 år och åkt runt och besökt tävlingar i Norden.

Vi har under året underhållit våra vägar som vanligt, men har också prövat nya metoder, som dammbindningen där vi ökat mängd medel att binda dammet, som givit ett mycket bra resultat när det gäller hårdheten på vägbanan och hålbildningen blivit mindre. Sedan har vi fortsatt att grusa med diabas som också gör vägbanan hårdare. Båda dessa åtgärder kommer vi att fortsätta med, det skall tillägas att vädret har en stor betydelse att det inte regnar förmycket när man lägger på dammbindningsmedlet.

Vi har belagt infarter till grusvägar från belagda vägar för att inte dra ut grus på den belagda vägen, alla är inte åtgärdade ännu, men under kommande åren kommer alla att få denna beläggning.

Vi har rivit upp beläggningen och förstärkt vägarna Åmanstorp o Skulatorp samt knackat sten i vägbanan. Ny beläggning kommer att läggas under 2022 och så kommer vi att åtgärda en trumma på vägen Skulatorp.

Vägen Rubbatorp har vi förstärkt och iordningsställt några mötesplatser under året.

Några trummor för avvattning har lagts ned under våra vägar. Vi har ett problem som skall lösas under 2022 på vägen Finnanäs att för in en längre trumma än den som är där idag.

Vi har fått bidrag till de flesta åtgärderna, det vi inte får bidrag till är beläggningar. Vi har undersökt hur mycket det skulle kosta att belägga om alla belagda vägar i dagens kostnadsläge, det blir stora summor, mellan 8 och 9 miljoner. Vägen Torne – Hulevik är vi bidragsgodkända för. Jag bruka nämna det som ett av våra större bekymmer är belagda vägarnas underhåll och att få tag på snöröjare med rätt utrustning. Nu är det inte något problem, men alla blir vi äldre och traktorerna blir dyrare, det är ett problem som vi har under luppen.

Jag har inte här nämnt allt var och vad vi gör, men en sak kanske Ni har undrat över, rören som är uppsatta vi infarterna till våra vägar, där skall sätta upp vägnummerskylt som den vägen tillhör och röret skall kunna användas för andra upplysande tavlor som begränsad trafik vid tjällossningen.

Vi har bjudit in alla vägföreningar under 2021 till informationsmöte hur Västra Torsås Enskilda vägars organisation idag, redovisat ekonomin, hur vi har lagt upp arbetet och hur vi tänker det skall bli framöver. Under 2022 kommer vi att beskriva hur det kommer att bli, informationsmöte kommer att hållas under hösten, det är tänkta att börja gälla från 2023. Det är tänkta att vi från VTEV skall informera mera och få förståelse för vilka problem vi har med enskilda vägar. Alvesta Kommun har avsatt mera pengar för enskilda vägar, vi haft möte med politiker på riksplanet och kommer att fortsätta detta arbete under 2022.

David Johansson, ordf. i Samhällsbyggnadsnämnden är även ordf. för Vägnämnden. Ledamöterna i Vägnämnden är ordf. från de fem vägområden, Hjortsberga, Moheda, Vislanda, Skatelöv och Västra Torsås i Alvesta Kommun.

Betalning av fakturor och sammanställningen av ekonomin, teknisk hjälp med vägfrågor får vi av personal från Alvesta Kommun samt har vi ett mycket bra samarbete med Trafikverket och vår kontaktperson. Vi försöker att få lokala entreprenörer att utföra arbeten på våra vägar, men det blir svårare med tiden med anledning av att maskinerna måste rulla på hela tiden. Vi har tecknat 3 årsavtal med en grusleverantör och Svevia, I dag har vi endast ett bakmonterat borstaggregat av äldre modell, som vi använder då och då.

I våra lokaler har vi skyltmaterial och snöstakar, en väghyvel för mindre vägar, en släpvagn, snöplogarna har vi avyttrat till de som sköter snöröjningen.

Vi från VTEV AU-ledamöter tillönska Er enskilda vägars ägare, Gott Nytt År!

Nils-Gunnar Skoglund

Ordf./VTEV


Det är jag som har hand om 

det.

Nils-Gunnar Skoglund, mig 

träffa du på mobil nr 076 855 

70 18 eller på e-postadress:

[email protected]

Till min hjälp har jag ett AU.

Vägkarta till höger, de blå-markerade vägarna är enskilda vägar.

Kontakta mig om det är något du undra över när det gäller våra vägar angående underhåll etc. Jag kommer gärna ut till respektive vägförening för samtal och informera om ekonomi, underhåll och de före sättningar som finns för bidrag från Trafikverket, Alvesta Kommun och hur vägnämnden arbeta i vår kommun.